מדיה


ראובן אברמוביץ

ראובן אברמוביץ צ'יפס כתב ספר על נמל יפו יום שלישי בוקר נמל יפו 03/03/2015 תצלום דודו בכר מנהל נמל יפו לשעבר

ראובן אברמוביץ צ’יפס
כתב ספר על נמל יפו
יום שלישי בוקר
נמל יפו
03/03/2015
תצלום דודו בכר
מנהל נמל יפו לשעבר